Datça Belediyesi

Çevre HizmetleriÇukurova Belediyesi olarak, hepimizin ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çalışıyoruz.Doğal kaynakların ve kent dokularının en uygun şekilde korunması ve kullanılması öncelikli hedefimiz. Su-toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, Çukurova’nun doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli projeler geliştiriyoruz.
Sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Çukurova Belediyesi Çevre Müdürlüğü olarak görev başındayız.

© 2016 Datça Belediyesi

web tasarım tofisi